Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball a les nits
Catalunya. 2019
    Valor
Ocasionalment 176,3
Més de la meitat dels dies que ha treballat 208,2
Cap dia 3.041,0
No ho sap 15,1
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.