Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball en el domicili particular
Catalunya. 2019
    Valor
Ocasionalment 137,0
Més de la meitat dels dies que ha treballat 157,8
Cap dia 3.115,5
No ho sap 30,4
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.