Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons nombre de treballadors de l'establiment
Catalunya. 2019
    Valor
D'1 a 5 treballadors 903,5
De 6 a 10 treballadors 327,6
D'11 a 19 treballadors 300,4
De 20 a 49 treballadors 423,2
De 50 a 249 treballadors 471,4
250 i més treballadors 364,8
No ho sap, però menys d'11 treballadors 105,0
No ho sap, però més de 10 treballadors 231,2
No ho sap 313,5
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.