Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons tipus d'horari
Catalunya. 2019
    Valor
Continuada 2.128,4
Partida 1.291,9
No ho sap 20,3
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.