Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball en el domicili particular / Grups d'edat
Catalunya. 2013
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Ocasionalment 7,9 23,4 35,3 66,6
Més de la meitat dels dies que ha treballat 14,4 29,1 53,8 97,3
Cap dia 830,0 861,8 1.090,9 2.782,8
No ho sap 4,4 11,7 6,8 22,9
Total 856,7 926,0 1.186,9 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.