Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball a les nits / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Ocasionalment 97,8 42,5 140,3
Més de la meitat dels dies que ha treballat 114,2 51,1 165,3
Cap dia 1.343,9 1.307,5 2.651,4
No ho sap 8,0 4,6 12,5
Total 1.563,9 1.405,7 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.