Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball a les nits / Grups d'edat
Catalunya. 2013
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Ocasionalment 44,2 36,1 60,0 140,3
Més de la meitat dels dies que ha treballat 56,6 55,8 52,9 165,3
Cap dia 752,5 830,7 1.068,2 2.651,4
No ho sap 3,4 3,4 5,7 12,5
Total 856,7 926,0 1.186,9 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.