Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons nombre de treballadors de l'establiment / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
D'1 a 5 treballadors 417,4 410,7 828,1
De 6 a 10 treballadors 118,2 107,7 225,9
D'11 a 19 treballadors 130,7 122,9 253,6
De 20 a 49 treballadors 188,7 190,0 378,7
De 50 a 249 treballadors 226,2 186,2 412,4
250 i més treballadors 181,9 168,6 350,5
No ho sap, però menys d'11 treballadors 55,2 40,6 95,8
No ho sap, però més de 10 treballadors 125,0 111,9 236,9
No ho sap 120,6 67,1 187,7
Total 1.563,9 1.405,7 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.