Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons nombre de treballadors de l'establiment / Grups d'edat
Catalunya. 2013
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
D'1 a 5 treballadors 201,1 217,6 409,5 828,1
De 6 a 10 treballadors 65,4 77,8 82,6 225,9
D'11 a 19 treballadors 84,1 86,5 82,9 253,6
De 20 a 49 treballadors 126,4 111,3 141,0 378,7
De 50 a 249 treballadors 101,8 150,3 160,3 412,4
250 i més treballadors 73,7 133,1 143,8 350,5
No ho sap, però menys d'11 treballadors 40,8 29,6 25,3 95,8
No ho sap, però més de 10 treballadors 98,5 58,4 80,0 236,9
No ho sap 64,8 61,4 61,5 187,7
Total 856,7 926,0 1.186,9 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.