Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1999
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 17,1 810,4 827,5
De 25 a 34 anys 294,5 726,6 1.021,2
De 35 a 44 anys 431,2 479,8 911,0
De 45 a 54 anys 413,6 386,2 799,8
De 55 a 64 anys 362,0 274,7 636,7
De 65 anys i més 620,1 412,0 1.032,1
Total 2.138,6 3.089,8 5.228,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.