Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 2019
   Casats  No casats     Total
Analfabets 38,0 46,2 84,1
Estudis primaris incomplets 142,6 134,8 277,4
Estudis primaris complets 545,9 283,7 829,7
Educació secundària 1a. etapa 833,2 648,5 1.481,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 327,6 242,8 570,3
Formació professional de grau mitjà 214,2 197,5 411,6
Formació professional de grau superior 282,7 259,9 542,7
Educació superior universitària 670,3 545,6 1.215,9
Total 3.054,5 2.358,9 5.413,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.