Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2019
   Casats  No casats     Total
Analfabets 40,6 39,7 80,4
Estudis primaris incomplets 141,7 136,7 278,4
Estudis primaris complets 516,9 285,2 802,1
Educació secundària 1a. etapa 844,1 651,9 1.496,0
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 326,1 226,5 552,6
Formació professional de grau mitjà 212,6 201,4 414,0
Formació professional de grau superior 293,5 251,7 545,3
Educació superior universitària 644,3 543,8 1.188,1
Total 3.019,9 2.337,0 5.356,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.