Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  Analf. i
primària
  Secundària
1a. etapa
  Secundària
2a. etapa
  Superior  
   Total
De 16 a 24 anys 9,3 98,4 59,0 49,9 216,5
De 25 a 34 anys 45,5 175,1 133,5 363,5 717,6
De 35 a 44 anys 87,5 283,4 230,5 468,4 1.069,8
De 45 a 54 anys 72,1 335,5 250,5 422,2 1.080,3
De 55 anys i més 946,5 603,6 293,1 429,4 2.272,6
Total 1.160,9 1.496,0 966,6 1.733,3 5.356,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.