Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets 41,9 38,5 80,4
Estudis primaris incomplets 164,9 113,5 278,4
Estudis primaris complets 450,1 352,0 802,1
Educació secundària 1a. etapa 769,4 726,5 1.496,0
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 279,9 272,7 552,6
Formació professional de grau mitjà 209,7 204,3 414,0
Formació professional de grau superior 286,8 258,5 545,3
Educació superior universitària 609,4 578,7 1.188,1
Total 2.812,1 2.544,7 5.356,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.