Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2019
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 143,4 73,7 217,2
Educació secundària 1a. etapa 514,8 467,0 981,8
Educació secundària 2a. etapa 400,4 339,6 740,1
Educació superior 757,8 706,0 1.463,9
Total 1.816,5 1.586,4 3.402,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.