Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 98,9 97,0 195,9
Educació secundària 1a. etapa 482,4 466,7 949,1
Educació secundària 2a. etapa 365,1 340,5 705,6
Educació superior 697,1 696,1 1.393,1
Total 1.643,5 1.600,2 3.243,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.