Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 8,6 41,2 49,8
Indústria 31,4 547,0 578,4
Construcció 12,2 188,8 201,0
Serveis 124,6 2.139,7 2.264,3
No classificables 19,0 131,2 150,2
Total 195,9 3.047,8 3.243,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.