Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada
Situació professional / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Assalariats 27,9 24,7 26,3
No assalariats 24,6 19,3 22,9
Total 27,3 24,2 25,8
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles