Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals de la població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 31,8 28,5 30,2
De 25 anys i més 39,7 35,7 37,8
Total 39,3 35,4 37,4
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles