Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals de la població ocupada
Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Homes 39,3
Dones 35,4
Total 37,4
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles