Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Espanya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Agricultura 606,9 177,8 784,8
Indústria 2.015,6 753,7 2.769,3
Construcció 1.172,0 105,7 1.277,8
Serveis 6.866,7 7.982,8 14.849,4
Total 10.661,2 9.020,0 19.681,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.