Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons nombre de treballadors de l'establiment
Catalunya. 2018
    Valor
D'1 a 5 treballadors 405,7
De 6 a 10 treballadors 221,0
D'11 a 19 treballadors 242,3
De 20 a 49 treballadors 378,9
De 50 a 249 treballadors 514,5
250 i més treballadors 415,5
No ho sap, però menys d'11 treballadors 86,0
No ho sap, però més de 10 treballadors 318,9
No ho sap 261,5
Total 2.844,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.