Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons treball per torns
Catalunya. 2018
    Valor
447,6
No 2.339,3
No ho sap 57,3
Total 2.844,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.