Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Relació amb l'activitat actual
Catalunya. 4t trimestre del 2004
    Valor
Ocupats 3.206,3
Desocupats 329,5
Inactius 2.228,0
Total 5.763,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.