Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Relació amb l'activitat actual / Relació (recordada) amb l'activitat un any abans
Catalunya. 4t trimestre del 2004
  Ocupats  Desocupats  Inactius     Total
Treballaven 2.934,5 130,4 89,6 3.154,5
Cercaven feina 173,3 143,9 29,3 346,5
Ni treballaven ni cercaven feina 93,7 54,3 2.046,8 2.194,7
Eren menors de 16 anys 4,7 1,0 62,4 68,1
Total 3.206,3 329,5 2.228,0 5.763,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.