Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Analfabets 21,9 58,0 79,9
Estudis primaris incomplets 162,0 249,7 411,7
Estudis primaris complets 600,5 646,6 1.247,1
Educació secundària 1a. etapa 794,3 637,5 1.431,8
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 352,2 369,3 721,5
Formació professional de grau mitjà 241,1 261,7 502,8
Educació superior de 1r. cicle 475,4 557,8 1.033,2
Educació superior de 2n. i 3r. cicle 318,3 346,9 665,2
Total 2.965,7 3.127,5 6.093,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.