Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  Analf. i
primària
  Secundària
1a. etapa
  Secundària
2a. etapa
  Superior  
   Total
De 16 a 24 anys 12,4 82,0 61,2 59,9 215,5
De 25 a 34 anys 43,7 184,4 142,1 356,1 726,3
De 35 a 44 anys 96,8 257,9 233,0 495,7 1.083,2
De 45 a 54 anys 91,6 324,5 267,9 392,3 1.076,3
De 55 anys i més 1.020,8 541,7 273,9 402,7 2.239,1
Total 1.265,2 1.390,4 978,1 1.706,7 5.340,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.