Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2018
   Casats  No casats     Total
Analfabets 34,4 48,9 83,4
Estudis primaris incomplets 162,4 136,9 299,3
Estudis primaris complets 580,3 302,3 882,6
Educació secundària 1a. etapa 794,5 595,9 1.390,4
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 332,7 229,4 562,1
Formació professional de grau mitjà 216,9 199,1 416,0
Formació professional de grau superior 271,1 260,0 531,1
Educació superior universitària 631,4 544,2 1.175,6
Total 3.023,7 2.316,7 5.340,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.