Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball els diumenges / Grups d'edat
Catalunya. 2019
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
N'ha treballat algun 209,4 213,0 278,2 700,5
No n'ha treballat cap 662,8 847,4 1.188,5 2.698,6
No ho sap 10,2 15,2 16,1 41,5
Total 882,3 1.075,7 1.482,7 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.