Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball els diumenges / Grups d'edat
Catalunya. 2013
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
N'ha treballat algun 171,9 160,1 197,5 529,5
No n'ha treballat cap 673,0 757,1 977,0 2.407,1
No ho sap 11,8 8,9 12,4 33,0
Total 856,7 926,0 1.186,9 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.