Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Estat civil / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Solters 1.188,8 1.013,6 2.202,4
Casats 1.620,7 1.594,5 3.215,2
Altres 258,3 646,2 904,5
Total 3.067,9 3.254,2 6.322,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.