Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Estat civil / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
   Casats  No casats     Total
Analfabets 33,6 46,2 79,9
Estudis primaris incomplets 225,2 186,5 411,7
Estudis primaris complets 794,6 452,5 1.247,1
Educació secundària 1a. etapa 759,7 672,1 1.431,8
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 352,9 368,6 721,5
Formació professional de grau mitjà 264,2 238,7 502,8
Educació superior de 1r. cicle 568,3 465,0 1.033,2
Educació superior de 2n. i 3r. cicle 355,8 309,4 665,2
Total 3.354,2 2.739,0 6.093,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.