Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Estat civil / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 17,9 689,9 707,8
De 25 a 34 anys 259,3 614,8 874,1
De 35 a 44 anys 671,9 500,3 1.172,2
De 45 a 54 anys 770,8 425,0 1.195,7
De 55 a 64 anys 657,5 299,8 957,3
De 65 anys i més 852,6 558,4 1.411,0
Total 3.230,0 3.088,1 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.