Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats 152,1 1.452,4 1.391,9 2.996,4
No assalariats 28,4 262,5 238,1 529,0
No classificables 20,8 121,5 32,8 175,1
Total 201,2 1.836,4 1.662,9 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.