Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  Assalar.   No assal.   No cl.     Total
De 16 a 24 anys 243,1 16,8 34,7 294,5
De 25 a 44 anys 1.545,4 208,7 78,2 1.832,3
De 45 a 54 anys 831,5 179,4 42,9 1.053,8
De 55 anys i més 503,3 142,9 36,0 682,2
Total 3.123,2 547,7 191,9 3.862,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.