Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Persona principal 766,1 478,3 1.244,4
Persona no principal 486,4 757,9 1.244,4
Total 1.252,5 1.236,2 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles