Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Directors i gerents 67,4
Professionals científics i intel·lectuals 458,3
Tècnics i professionals de suport 256,6
Empleats oficina, comptables i administratius 389,1
Treballadors restauració, personals i venedors 509,6
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 20,2
Artesans, treballadors indústries i construcció 263,9
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 225,6
Ocupacions elementals 296,3
Ocupacions militars 1,5
Total 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles