Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Indefinit 2.019,3
Temporal 469,4
Total 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles