Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
De 16 a 24 anys 137,6
De 25 a 34 anys 615,1
De 35 a 44 anys 800,9
De 45 a 54 anys 621,2
De 55 anys i més 313,9
Total 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles