Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el sector privat o el públic
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Assalariats del sector privat 2.088,2
Assalariats del sector públic 400,5
Total 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles