Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
11 mesos i menys 486,4
D'1 a 3 anys 299,3
3 anys i més 1.703,1
Total 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles