Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treballadors de l'establiment
Catalunya. 4t trimestre del 2004
    Valor
10 i menys 652,8
Més de 10 2.007,1
Total 2.659,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles