Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Analfabets i educació primària 149,8
Educació secundària 1a. etapa 763,2
Educació secundària 2a. etapa 645,1
Educació superior 1.356,9
Total 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles