Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
De 16 a 24 anys 196,9
De 25 a 34 anys 606,4
De 35 a 44 anys 832,9
De 45 a 54 anys 797,0
De 55 anys i més 481,8
Total 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles