Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Directors i gerents 81,1
Professionals científics i intel·lectuals 560,0
Tècnics i professionals de suport 378,8
Empleats oficina, comptables i administratius 427,4
Treballadors restauració, personals i venedors 568,8
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 17,6
Artesans, treballadors indústries i construcció 292,2
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 242,1
Ocupacions elementals 345,3
Ocupacions militars 1,6
Total 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles