Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el sector privat o el públic
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Assalariats del sector privat 2.465,4
Assalariats del sector públic 449,5
Total 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles