Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus d'ocupació (CCO-94)
Catalunya. 4t trimestre del 2010
    Valor
Directius administració i empresa 73,9
Tècnics i prof. científics i intel·lectuals 389,3
Tècnics i professionals de suport 319,9
Empleats administratius 459,1
Treb. serv. restauració, personals, comerç 473,4
Treb. qualificats agraris i pesquers 20,6
Treb. qual. manufactures i construcció 329,8
Operadors d'instal·lacions i maquinària 284,0
Treballadors no qualificats 382,6
Forces armades 0,6
Total 2.733,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles