Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
11 mesos i menys 505,7
D'1 a 3 anys 521,1
3 anys i més 1.888,2
Total 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles