Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Relació (recordada) amb l'activitat un any abans
Catalunya. 4t trimestre del 2004
    Valor
Treballaven 2.411,5
No treballaven 243,8
Eren menors de 16 anys 4,7
Total 2.659,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles