Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Agricultura 15,6 3,7 19,3
Indústria 353,4 139,2 492,6
Construcció 110,9 11,7 122,6
Serveis 772,6 1.081,7 1.854,2
Total 1.252,5 1.236,2 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles